HAZIRLIK SETLERİ KAMPANYASI BAŞLADI!

Hazırlık Setlerimizden 10, 50, 100 ve 300’lü paket seçeneklerinden alın hediye kitap fırsatını yakalayın!

İNTERNET SİTESİ ÇEREZ POLİTİKASI

Kişisel verileriniz konusunda; veri sorumlusu olarak Doğru Kaynak Dağıtım Teknoloji Anonim Şirketi tarafından işletilen www.dogrukaynak.com internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. İşbu Çerez Politikası internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. Doğru Kaynak işbu Çerez Politikası metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. İnternet sitemizde kullandığımız, Zorunlu Çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta, kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, internet sitemizi ziyaret etmenizle kullandığımız çerezler cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır.

Çerez Türleri:

No.

Çerez Türü

Çerez

Kullanım Amaçları

1 (a)

Kullanım Süresine Göre

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, internet sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup internet tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini koruyan çerezlerdir.

1 (b)

Kullanım Süresine Göre

Kalıcı Çerezler

Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.

2 (a)

Kullanım Amacına Göre

Zorunlu Çerezler

İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.

2 (b)

Kullanım Amacına Göre

İşlevsel Çerezler

Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak

ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.

2 (c)

Kullanım Amacına Göre

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

3 (a)

Taraflarına Göre

Birinci Taraf Çerezleri

İnternet sitesi tarafından oluşturulan ve sadece Doğru Kaynak tarafından okunabilen çerezlerdir. Bu çerezler oturum çerezleri veya kalıcı çerezler olabilirler.

3 (b)

Taraflarına Göre

Üçüncü Taraf Çerezleri

İnternet sitesi üzerinden sunulan bir içeriğin www.dogrukaynak.com adresi dışında başka alan adları üzerinden de sağlanması halinde, (örneğin, bir video platformunda barındırılan içeriğin Site üzerinden görüntülenmesi); her bir üçüncü taraf alan adının kendine münhasır yarattığı çerezlerdir. Bu tür çerezler genel olarak kalıcı çerezlerden oluşmaktadır.

 

Çerez kullanılmasının başlıca amaç ve hukuki sebepleri aşağıda sıralanmaktadır:

  • Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Bu çerezler vasıtasıyla kişisel veriler işlenmemektedir.Bu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesininişlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.
  • İşlevsel Çerezler: Bu çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
  • Reklam/Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?

Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Google Chrome, Safari vb. gibi) ile Doğru Kaynak sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

Sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir:

Çerez İsmi Çerez Tarafı Çerez Tipi Saklanma Süresi Açıklama
.AspNetCore.Antiforgery.* Birinci taraf çerez Oturum Çerezleri Oturum Süresince Saklanır Bu çerez, ASP.NET | Open-source web framework for .NET Core tabanlı web sitelerinde Cross-Site Request Forgery (CSRF) saldırılarını önlemek için kullanılır. Bu tür bir saldırı, bir kullanıcının bilgisi dışında, onun adına yetkilendirilmiş bir işlem yapmaya çalıştığı bir tür siber saldırıdır.
_ga,  Üçüncü taraf çerez   2 Yıl Bunlar Google Analytics tarafından oluşturulan çerezlerdir. Web sitesi trafiğini analiz etmek, kullanıcı davranışını anlamak ve web sitesi performansını iyileştirmek amacıyla kullanılır
_gcl_au Üçüncü taraf çerez   3 Ay Google tarafından kullanılan reklam hizmetlerinin dönüşüm izlemesi için kullanılır. Reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılır.
_fbp Üçüncü taraf çerez   3 Ay Bu çerez de Facebook tarafından oluşturulan bir çerezdir ve reklam hedeflemesi için kullanılır. Bu çerez, web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını izler ve daha sonra Facebook reklamlarını hedeflemek için kullanılır.
AEC Üçüncü taraf çerez   6 Ay Bu çerezler, bir tarama oturumundaki isteklerin diğer siteler tarafından değil, kullanıcı tarafından yapılmasını sağlar. Bu çerezler, kötü amaçlı sitelerin, kullanıcının bilgisi olmadan kullanıcı adına hareket etmesini engeller..
NID Üçüncü taraf çerez   6 ay - 10 Yıl arası “NID” çerezi, web sitesine yerleştirilmiş YouTube videolarını oynatmak için kullanılır.
1P_JAR Üçüncü taraf çerez   1 Ay Bu çerez, Google DoubleClick tarafından oluşturulan ve web sitesine yapılan önceki ziyaretlere dayalı olarak kişiselleştirilmiş reklamlar (reklamlar) göstermek için kullanılan bir Google Analytics Çerezidir.
recommendationProductsCookies Birinci taraf çerez   3 gün Kullanıcı için tavsiye edilen ürünlerin Id bilgilerini saklar
STOREX__JWT Birinci taraf çerez İşlevsel Çerezler   Kullanıcının oturum bilgilerini içeren bir JWT (JSON Web Token). Bu token, kullanıcının oturum açtığını ve yetkilendirildiğini doğrular.
STOREX__REFRESH Birinci taraf çerez İşlevsel Çerezler   Kullanıcının oturumunun zaman aşımı süresini uzatmak için kullanılabilir. Oturumun süresi dolmadan önce oturumu yenilemek için kullanılır.
VISIT_PRODUCTS Birinci taraf çerez İşlevsel Çerezler   Kullanıcının ziyaret ettiği ürünleri kaydeder. 
STOREX__LAST__USER__ID Birinci taraf çerez İşlevsel Çerezler   Son oturum kullanıcısının Id bilgisini saklar.
STOREX__USER Birinci taraf çerez İşlevsel Çerezler   Giriş yapan kullanıcının detaylı bilgisini saklar.
STOREX__BASKET Birinci taraf çerez İşlevsel Çerezler   Kullanıcının alışveriş sepetindeki ürünleri veya sepet durumunu saklar.
STOREX__BASKET__COUNT Birinci taraf çerez İşlevsel Çerezler   Kullanıcının alışveriş sepetindeki ürünlerin sayısını içerir.

 

İlgili kişi sıfatıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, haklarınızı ve Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre yazılı olarak ve kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte,

•             destek@dogrukaynak.com e-posta adresi üzerinden veya,

•             Yeşilce Mahallesi Göktürk Cad. No:20/6 Kağıthane/İstanbul adresine postalayarak

iletebilirsiniz. Taleplerinizi Şirketimiz’e iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz, en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Çerezleri Kabul Etmek Sizin Elinizde

İnternet sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz  anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz. Aşağıda listelenen tarayıcılardan kullanmakta olduğunuza tıklayarak çerez yönetimlerine ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.

- Google Chrome-  https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr 

- Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustufirefox-surumunde-gelismis-izlenme-koruma

- Safari - https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732

- Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences

Çerez Politikası’nın Yürürlüğü

İşbu Çerez Politikası 10/02/2024 tarihlidir. İşbu Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Çerez Politikası Şirket’in internet sitesinde (www.dogrukaynak.com) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Son güncelleme tarihi: 10/02/2024