HAZIRLIK SETLERİ KAMPANYASI BAŞLADI!

Hazırlık Setlerimizden 10, 50, 100 ve 300’lü paket seçeneklerinden alın hediye kitap fırsatını yakalayın!

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme; Yeşilce Mah. Göktürk Cad. No:20 K.2 Kağıthane/İstanbul

adresinde mukim Doğru Kaynak Dağıtım Teknoloji A.Ş.. (Bundan böyle kısaca “Doğru Kaynak Dağıtım Teknoloji AŞ.” olarak anılacaktır.)

ile  adresinde mukim KULLANICI  (Bundan böyle kısaca “Satış Noktası ” olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır.

Doğru Kaynak Dağıtım Teknoloji A.Ş. ve Satış Noktası tek tek Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

Doğru Kaynak’ın internet üzerinden Satış Noktasına online olarak ürün satışı yaptığı www.dogrukaynak.com adresinde üyelik sistemi, elektronik ortamda alışveriş, ürün fiyatı bilgileri alma, elektronik posta, finansal işlemler için elektronik ortamda ödeme araçları ile ilgili ödeme koşulları, gizlilik, çalışma yöntemi, mücbir sebep, sözleşmenin devri, feshi, uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kuralları ve Doğru Kaynak ile Satış Noktasının yükümlülüklerini belirler.

3.ÜYELİK SİSTEMİ

Satış Noktası kodu; Doğru Kaynak tarafından belirlenecektir. (Aynı Satış Noktası kodu iki ayrı satış noktasına verilemez.)

Yönetici kullanıcı adı; Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte Satış Noktası tarafından üyelik formunda belirtilen e-posta adresi kullanıcı adı olarak kullanılacaktır. Satış Noktasının bu kullanıcı adını değiştirmeye hakkı yoktur. Ancak herhangi bir olumsuz durum neticesinde e-posta adresinin erişimi olmadığında Satış Noktasının talebi doğrultusunda kullanıcı adı değiştirilebilir. Satış Noktası istediği takdirde değişik yetkilere sahip kullanıcı adları belirleyebilir (E-Posta adresi ekleme zorunluluğu vardır) ve bunların şirketi içinde yetki vermek istediği kişilerce kullanılmasını, www.dogrukaynak.com adresinde belirli işlemlerin bu kişilerce yapılmasını sağlayabilir. Bu kişilerin yapacakları işlemlerden doğabilecek tüm sorumluluk Satış Noktasının kendisine aittir.

Şifre; Satış Noktası tarafından üyelik formu doldurulurken belirlenir. Satış Noktası bu şifreyi istediği zaman değiştirme yetkisine sahiptir. Şifrenin değiştirilmesi ve korunması tamamen Satış Noktasının sorumluluğunda olup Doğru Kaynak şifre kullanımıyla ilgili doğabilecek problemlerden sorumlu olmayacaktır.

Kullanım; Satış Noktası www.dogrukaynak.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adı ve şifresini girmesi gerekmektedir. Doğru Kaynak tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda herhangi bir Satış Noktasına bu hizmeti vermekten vazgeçebilir.

4.DOĞRU KAYNAK’ IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Doğru Kaynak www.dogrukaynak.com ’un sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik altyapıyı kurarak çalışmasını sağlar.

4.2. Doğru Kaynak www.dogrukaynak.com ’dan verilen siparişleri, mevcut stok ve lojistik imkanlarına göre hızlı bir şekilde Satış Noktasına teslimini gerçekleştirmek için azami çaba gösterir.

4.3. Sipariş teslimlerinde Doğru Kaynak adil bir sıra gözeterek ürün teslimi gerçekleştirecektir. Ancak Doğru Kaynak’ın bilgisi dâhilinde veya dışında oluşabilecek değişikliklerden Doğru Kaynak sorumlu tutulamaz.

5.SATIŞ NOKTASI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Satış Noktası tarafından doldurulacak kayıt formu ve her türlü bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı ve noksan olmasından doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve bu hallerde Satış Noktası üyeliğinin Doğru Kaynak tarafından tek taraflı olarak sona erdirileceğini,

5.2. www.dogrukaynak.com tarafından kendisine verilen şifrenin ilk kullanılmaya başladığı andan itibaren derhal değiştireceğini, erişim ile ilgili şifre ve kod güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu şifre ve kod kullanılarak yapılan bütün işlemlerin Satış Noktası tarafından yapıldığını, bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin Satış Noktası tarafından yetkilendirildiğini,

5.3. Doğru Kaynak’ın belirlemiş olduğu ürünlerin fiyat listesini Satış Noktası peşinen kabul etmiş olup, fiyat listesine ve bu listeye göre düzenlenmiş fatura içeriğine hiçbir itirazı olmayacağını Satış Noktası taahhüt eder. Satış Noktası ödeme işlemini sipariş anında kredi kartı veya havale/eft ile gerçekleştirir. Verilen siparişlerde Doğru Kaynak’ın belirlediği satış şartlarına uygun olarak işlem yapabileceğini, eğer kredi kartındaki bakiye yetersiz veya yok ise havale/eft yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sipariş giremeyeceğini, bu işlemlerden dolayı Doğru Kaynak’ın bütün zararlarını tazmin edeceğini,

5.4. Sisteme tanımladığı “Yönetici Kullanıcı” veya kendi tanımladığı “kullanıcı” adıyla yapacağı tüm işlemlerden bizzat kendisinin kayıtsız şartsız sorumlu olacağını,

5.5. Satış Noktasının üye bilgilerinin üçüncü kişilerce öğrenilmesi sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Doğru Kaynak’ın sorumlu olmayacağını,

5.6. Servis kullanımı esnasında; kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek mesaj ve bilgilerden Doğru Kaynak’ın sorumlu olmayacağını,

5.7. www.dogrukaynak.com ’da sunulan hizmetlere Doğru Kaynak tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeye ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, Doğru Kaynak’ın uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini,

5.8. Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi, yayımlamamayı, dağıtmamayı,

5.9. Doğru Kaynak’ın izni olmadan bu servislerde reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı,

5.10. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası anlaşmalar ve kanunlara göre suç teşkil edecek mesaj ve dosyalar göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. Ürünlerin satış fiyatı, Doğru Kaynak tarafından tavsiye edilen azami satış fiyatıdır.

5.12. Satış Noktası ve Satış Noktasının hissedarlarının veya müdürü veya idarecilerinin ortak olduğu/olacağı diğer şirketler, hiçbir şekilde; KORSAN Malların dağıtımını, üretimini yapmayacak, işyerinde, deposunda veya üzerine kayıtlı olsun veya olmasın vasıtalarında numune olarak dahi bulundurmayacaktır. Satış Noktası bu konuya çok büyük özen göstererek personelini eğitmeyi taahhüt ve kabul eder. Satış Noktası ve Satış Noktasının hissedarlarının ortak olduğu/olacağı diğer şirketler, işyerinde, mağazasında, deposunda ve bu yerlerde bulunan personelinin üzerlerinde numune olarak dahi bulunacak her Korsan Nüshadan, Satış Noktası doğrudan sorumlu olup, bu şekilde oluşacak cezai ve idari yaptırımlardan da sorumludur.

6.DOĞRU KAYNAK’IN YETKİLERİ

Bu sözleşme kapsamında Doğru Kaynak aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir.

6.1. Doğru Kaynak www.dogrukaynak.com sitesinin çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici süre veya tamamen durmasından dolayı Satış Noktası üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde Doğru Kaynak sorumlu olmayacaktır.

6.2. www.dogrukaynak.com üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını belirlemeye ve değiştirmeye Doğru Kaynak yetkilidir. Sipariş girildikten sonra Doğru Kaynak gerekli olan değişiklikleri yapabileceği gibi sipariş iptali seçeneğini de kullanabilecektir. Sistem üzerinden yapılan satışlar tamamı, Doğru Kaynak’ın stok yapısı ile sınırlıdır.  Doğru Kaynak siparişi aldıktan sonra, bu siparişi iptal ederek Satış Noktasının ödemiş olduğu tutarı, tercih hakkı münhasıran Doğru Kaynak’ta olmak üzere varsa alacağına mahsup eder veya cari hesabına iade eder.

6.3. Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı kullanımı ile ilgili Doğru Kaynak tek taraflı olarak herhangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir.

6.4. Doğru Kaynak sistem üzerinden almış olduğu siparişleri istediği kargo veya diğer taşıma araçları ile Satış Noktasına ulaştırabilir.

6.5. Doğru Kaynak mevcut kredi limitleri yeterli, kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen istediği takdirde Satış Noktasının alıveriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir.

6.6. Doğru Kaynak Satış Noktasının www.dogrukaynak.com ’dan başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda geçiş yapılan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden Doğru Kaynak sorumlu değildir.

6.7. Bu sözleşme Satış Noktası tarafından, web sitesinde onaylandıktan sonra belirlemiş olduğu Yönetici Kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapabilecektir. Doğru Kaynak bu sözleşmeyi imzalamış olan Satış Noktasının yeni bir Şifreye sahip olmalarını ya da Şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı ve sürekli olarak engelleyebilir.

6.8. Doğru Kaynak Satış Noktasının girmiş olduğu kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. Ticari amaçları için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

6.9. Doğru Kaynak www.dogrukaynak.com servislerini güvenli, hatasız ve zamanında kullanımından, servis kalitesinden, doğru ve güvenilir sonuçlardan ve bu konudaki beklentileri taahhüt etmez.

6.10. Doğru Kaynak üyelerin dosyalarının saklanması için kendisinin uygun göreceği kota tahsisi yapabilir. Mevcut ihtiyaçlara göre bu kotaları arttırma ve eksiltme hakkına şimdiden sahiptir.

6.11. Doğru Kaynak gerekli görmesi halinde üyelik gerektirmeyen servisleri, üyelik gerektiren hale dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme hakkına sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir.

7.KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar bu sözleşmenin uygulamasında doğabilecek uyuşmazlıkların hallinde Doğru Kaynak’ın defter ve kayıtlarını, bilgisayar kayıtları ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü elektronik kayıtlarını, faks ve sair ilgili diğer kayıt ve belgelerini Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi uyarınca kesin delil niteliğinde olduğunu ve bu maddenin delil sözleşmesi mahiyetinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLER

Taraflar, Sözleşmenin imzalanmasından önce geçen mutabakat dönemi de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın bu Sözleşme dönemi içinde, kendilerine diğer Tarafça açıklanan bilgileri, büyük bir gizlilik içinde korumayı, herhangi bir üçüncü kişiye hangi surette olursa olsun vermemeyi ve alenileştirmemeyi, doğrudan veya dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin gerektirdiği durumlar dışında kullanmamayı, beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Bu madde kapsamına girmeyen bilgiler: (1) diğer Tarafa ait bilgiyi açıklayan Tarafça gizlilik yükümlülüğü olmaksızın bağımsız olarak geliştirilen bilgiler; veya (2) hukuka uygun olarak gizli tutma yükümlülüğü olmayan bir Taraftan herhangi bir kısıtlama olmaksızın edinilen bilgiler; veya (3) bu sözleşme hükümleri ihlal edilmeksizin kamuya mal olmuş bilgiler; veya (4) yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler, ki böyle bir durum halinde diğer Tarafa ait gizli bilgiyi açıklayacak olan Taraf mümkün olan en kısa süre içerisinde ve gizli bilgiyi açıklamadan önce diğer Tarafa yazılı bildirimde bulunacak ve sadece gerekli olan ölçüde gizli bilgiyi açıklamak ve gizliliği koruyabilmek için alınabilecek makul önlemleri alacaktır.

Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı Tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstereceklerdir. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgileri öğrenmesi gereken işçiler, alt çalışanlar ve kendilerine bağlı çalışan diğer kişilere verebilir. Ancak bu kişiler bilginin gizliliği konusunda yazılı olarak uyarılırlar. Taraflar, işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı çalışan diğer kişilerin (bağımsız dahi olsa) bu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını, böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Bu gizlilik taahhüdü, sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden itibaren beş yıllık süre ile geçerli olacaktır.

Satış Noktasının gerçek kişi olması halinde, mevzuat kapsamında kişisel verilerinin işlenmesi durumu söz konusu olacağından bu durumda Kişisel Bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacaktır. 

Siparişlerinizi almak
Ürün ve hizmetlerimizi sunmak
Ödemelerinizi gerçekleştirmek
Siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek
Bilgilerinizi güncellemek
Üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek
3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak
Yayınlar göndermek
Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak
Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak
Yeni içerikler hakkında bilgi vermek.

Bu sözleşme ile birlikte web sayfasını kullanan Satış Noktası web sayfasında ilan edilen “Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metnini okuduğunu kabul eder.

 

9.ÜRÜN TESLİMATI

Doğru Kaynak sistem üzerinden almış olduğu siparişleri, giriş sıralamasına uyarak, mevcut stok yapısına göre, istediği dağıtım yöntemini kullanarak mümkün olan sürelerde Satış Noktasına teslim eder. Doğru Kaynak teslimatı kendi araçları ile yapabileceği gibi belirleyeceği bir kargo Şirketiyle veya taşeron bir nakliyeci firma ile yapma hakkına sahiptir.

Ürün teslimatı Satış Noktasının seçeneğine göre başka bir kargo şirketi veya Doğru Kaynak’ın anlaşmalı olmadığı bir kargo şirketi ile gerçeklemesi halinde, taşıma koşulları Doğru Kaynak tarafından belirlenmediği için bu teslimattan Doğru Kaynak sorumlu olamayacaktır. Taşıma ücretlerinin Doğru Kaynak veya Satış Noktası tarafından ödenmesi konusunda Doğru Kaynak tek taraflı olarak istediği anda değiştirme hakkına sahiptir. Taşıma ücreti Doğru Kaynak tarafından ödenmesi halinde birinci defada Satış Noktası yerinde bulunamayıp teslim gerçeklemezse, bu aşamadan sonraki ücretlerin tamamı Satış Noktası tarafından ödenir. Satış Noktasının malı teslim almak istememesi veya yerinde bulunamaması halinde taşıma ücreti Satış Noktasının cari hesabına borç kayıt edilecektir. Bu durumlarda sipariş iptal edilmiş sayılacak ve Doğru Kaynak’ın bu siparişten dolayı uğramış olduğu zarar Satış Noktası tarafından karşılanacaktır. Siparişte kişisel kredi kartlarının kullanılması durumunda Doğru Kaynak ürünü bu sözleşmede imzası bulunan Satış Noktasına teslim edecektir. Bu teslimattan dolayı tüm sorumluluk Satış Noktasına ait olacaktır.

10. GARANTİ KOŞULLARI

Tüm ürünler aksi belirtilmediği takdirde üretici firmaların garantisi altındadır. Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan 29029 sayılı Garanti Belgesi Yönetmeliği ve 6502 sayılı kanun gereği tespit edilir. Garanti koşullarının geçerli olabilmesi için kargo teslimatı esnasında ürünü mutlaka kontrol ediniz. Herhangi bir hasar gördüğünüzde tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürün üzerinde yapılan değişiklikler, ürünün deforme olması ya da ürünün orijinal dizaynının bozulması garanti kapsamı dışındadır.

11.ÜRÜN İADE KOŞULLARI

Malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise TTK m.23 kapsamında Satış Noktası iki gün içinde durumu Doğru Kaynak’a ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse Satış Noktası malı teslim aldıktan sonra sekiz gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde Doğru Kaynak’a ihbarla yükümlüdür. Diğer durumlarda, Türk Borçlar Kanunu’nun 223’üncü maddesinin ikinci fıkrası uygulanır. Bu bilgileri takiben kargo şirketi ile bize ulaştıracağınız hatalı ürün yenisi ile değiştirilecektir. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından oluşmuşsa veya belirtilen süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz.

TBK m. 223’e göre Satış Noktası gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır.

12.VERGİLENDİRME

Doğru Kaynak’ın www.dogrukaynak.com üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut vergi kanunlarına göre vergilendirilecektir. Vergi kanunlarında ileride çıkabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi kanunları uyarınca Satış Noktasının kayıt düzeni ile ilgili sorumlukları kendilerine ait olacaktır.

13.TEBLİGAT

Bu sözleşme ile ilgili tüm bildirimler yazılı şekilde yapılır. Bu yazışmalar için Taraflar, Sözleşmenin giriş kısmındaki adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Bahsi geçen adreslerdeki değişiklikler, diğer Tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe, geçerli kabul edilmez ve bu sözleşmede belirtilen adreslere gönderilen bildirimler Taraflara usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş sayılır. Diğer Tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar ise noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.

14.MÜCBİR SEBEPLER

Bu sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan ve öngörülemeyen, Tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflardan birinin veya her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran (Bunlarla sınırlı olmaksızın tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, vb.) haller mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

Mücbir sebep dolayısıyla Sözleşmede belirlenmiş olan yükümlülüklerini yerine getiremeyecek veya yerine getirmekte gecikecek olan Taraf, zorunlu nedenin ortaya çıkmasının akabinde durumu derhal diğer tarafa yazılı olarak bildirecektir. Bu mücbir sebep hali 30 gün süreyle devam ederse, Taraflardan her birinin, tek taraflı olarak Sözleşmeyi feshetme hakkı doğacaktır.

15.UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmenin yorumu ve uygulamasından doğacak her türlü ihtilafın hallinde Türk Hukuku uygulanacak olup, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasır yetkili olacaktır.

16. DEVREDİLMEZLİK

 ......., bu Sözleşmeyi/Sözleşmede üstlendiği edimini, Sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını Doğru Kaynak’ın yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara tamamen ya da kısmen devir ve temlik etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

....’in bu Sözleşmeyi/Sözleşmede üstlendiği edimini, Doğru Kaynak’ın önceden verdiği yazılı izni ile bir başkasına tamamen ya da kısmen devretmiş olması halinde dahi ....., devre konu işin bu Sözleşme ve eklerine uygun şekilde yapılmasından devrettiği kişi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olmaya devam edecektir.

Doğru Kaynak sözleşmeyi ve sözleşme tahtındaki hak, yükümlülük ve taahhütlerini bir başka üçüncü kişiye devir ve temlik edebilir.

17.FERAGAT

Sözleşme ve eklerinde Taraflara verilmiş haklardan feragat ancak yazılı şekilde yapılması halinde geçerlidir. Taraflardan birinin diğer Taraftan bu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep etmedeki ihmali, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep etmeden tamamıyla feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin daha sonra talep edilmesini de engellemez, herhangi bir şekilde Sözleşmenin hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaz.

Bu Sözleşme gereğince Taraflarca yerine getirilmesi gereken hususların gerçekleştirilmediği hallerde Taraflardan birinin ilgi hususa ilişkin söz konusu hakkın kullanımından feragat etmesi Sözleşme hükümlerine aykırı davranılmasına göz yumulduğu ve söz konusu yükümlüğün ortadan kalktığı şeklinde değerlendirilemez.

18.YÜRÜRLÜK

Satış Noktası, işbu sözleşmeyi internet ortamında onayladığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde  www.dogrukaynak.com Satış Noktası Üyelik Sözleşmesi, Ek-2 olarak imza sirküleri ile Ek-1’de bulunan Satış Noktası Başvuru Formu’ nu eksiksiz doldurarak bu sözleşmede belirtilen ve Doğru Kaynak’a ait tebligat adresine ıslak imzalı olarak yollamalıdır. Sözleşme, ıslak imzalandıktan sonra Satış Noktası tarafından, Doğru Kaynak’ın belirttiği tebligat adresine tebliğ olduğu tarihten itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

19.SÖZLEŞMENİN FESHİ

Bu sözleşme Doğru Kaynak tarafından, herhangi bir zamanda Satış Noktasına yazılı bildirimde bulunarak sona erdirilebilir.

20.DİĞER HÜKÜMLER

Bu Sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal Sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.

Bu Sözleşmede Damga Vergisini Satış Noktası ödeyecektir. Bu Sözleşmede değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.

Tarafların müşterek rıza ve onaylarına dayalı Bu Sözleşme 20 (yirmi) maddeden ibaret olup  tarihinde Taraflar sayısınca tanzim ve imza edilmiştir.

Ekler:

Ek-1 : Satış Noktası Başvuru Formu

Ek-2: Tarafların bu Sözleşmeyi imzalamaya yetkili olduklarını gösterir imza sirküleri.

 

Doğru Kaynak Dağıtım Teknoloji AŞ.                                   KULLANICI

 

 

 

EK-1

DOĞRU KAYNAK E-TİCARET Başvuru Formu

 

Kuruluş Bilgileri

Ticari Ünvanı  : ____________________________________________________________

Telefon                       : (____) ___________________ Fax: ________________

Fatura Adresi : ___________________________________________________________ ____________________________________________________________

 

Posta Kodu    :____________

Şehir               :_______________

Vergi Dairesi  : _________________________________

Vergi No         : _________________________________

 

Başvuru Yapan Kişi Bilgileri

Adı Soyadı      : ____________________________________________________________

Ünvanı            : ____________________________________________________________

E-Mail             : _______________________________

Tarih               : _____/____/20__

Şirket              :_______________

Yetkili             : ______________